Onderzoek en rapportage

We vinden het erg belangrijk om onderzoek te doen en inzicht geven in hoe het gaat. We bespreken onze resultaten graag samen met je en geven tips om GeenCijfer nog beter te gebruiken.

We helpen je graag om zo goed mogelijk met GeenCijfer te werken en om je handvaten te geven om jou en je collega’s verder te ontwikkelen. Dit doen we door inzicht te geven in de manier waarop GeenCijfer gebruikt wordt bij jou op school. We doen dit met een onderzoek dat uit twee delen bestaat: in het eerste jaar helpen we je op weg door middel van drie vragenlijsten, en in de jaren daarna blijven we inzicht geven met behulp van de informatie uit GeenCijfer. Met dit onderzoek laten we de resultaten zien van het gebruik van GeenCijfer.

Opstarten

Voordat je GeenCijfer gaat gebruiken, voeren we eerst een nulmeting uit op school. Hierin meten we wat er al gebeurt op het gebied van zelfregulatie. Dit doen we door middel van een vragenlijst die de leerlingen invullen. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar doen we dit nog een keer, zodat we kunnen zien wat er is veranderd. We bespreken de resultaten met je en geven tips om je verder op weg te helpen.

Monitoren

In de jaren hierna blijven we inzicht geven in de groei die jij en je leerlingen doormaken op het gebied van zelfregulatie. Dit doen we met behulp van informatie uit GeenCijfer. We geven je inzicht in de groei van de leerlingen, hoe leerlingen zichzelf beoordelen en of er verschil is in de beoordeling van docent en leerling. Met deze informatie krijg je zicht op je sterke- en verbeterpunten. Dit kun je delen met je collega’s, waardoor je samen aan de slag kunt gaan om van elkaars punten te leren. Je kunt daarnaast ook gebruik maken van de coaching die we aanbieden.

Wat kost het?

Het onderzoek is een essentieel onderdeel van GeenCijfer, omdat het inzicht geeft in de manier waarop GeenCijfer wordt gebruikt. Daarom hebben we ervoor gekozen om het onderzoek onderdeel te maken van de licentie van GeenCijfer. Specifiek bestaat dit uit het analyseren van de vragenlijsten uit het eerste jaar en het genereren van rapporten in de daaropvolgende jaren.

Wat verwachten we van jou?

In het eerste jaar van GeenCijfer verwachten we van jou dat je ervoor zorgt dat zoveel mogelijk leerlingen die GeenCijfer gaan gebruiken onze vragenlijst invullen. Het is het beste als leerlingen van elk leerjaar en elk niveau deze lijst invullen, om een zo representatief mogelijk beeld te geven. We kunnen ons onderzoek het beste uitvoeren als tussen de 70% en 80% van de leerlingen de vragenlijst heeft ingevuld.