De mensen van Thinking Tools

Stephan Soek

Onderzoeker & trainer

Na een aantal jaar werken in het onderwijs vroeg Stephan zich af waarom docenten eigenlijk cijfers geven, en wat hij in plaats daarvan zou willen. Tijdens het volgen van een Master of Sports werd de eerste vraag beantwoord: veelal uit gewoonte. Hier werd ook het zaadje geplant om de tweede vraag te beantwoorden. Stephan ging op zoek naar een manier om leerlingen meer eigenaarschap te geven, meer zelfontwikkeling en zelfevaluatie, meer inzicht in hun eigen leerstrategieën, en bovenal meer zelfstandigheid. Dit kwam samen in GeenCijfer. Hiermee wil hij leerlingen vaardigheden aanleren die ze hun hele leven met zich meedragen. GeenCijfer is geen kunstje, het is een middel tot blijvend succes. Naast zijn werk als docent in het VO heeft Stephan een grote passie voor dans.

Marick van Tuil

Developer

Marick wil graag de digitale wereld op een betekenisvolle manier inzetten en heeft een passie om robuuste applicaties te ontwikkelen. Dit past perfect bij de rest van het team in het onderwijs die echt vooruitstrevend willen en durven zijn. Samen zagen we veel mogelijkheden en onze samenwerking laat zien dat we impact willen maken. Naast zijn kunde om complexe zaken eenvoudig te houden schiet Marick professionele foto’s en speelt hij piano.

Jorna van ‘t Erve

Sales & coaching

Jorna krijgt energie van het betreden en vormgeven van ongebaande paden. Tijdens het vormgeven steunt hij leerlingen en collega’s onvoorwaardelijk en zal hij ze prikkelen, spiegelen en coachen. Dit doet hij omdat het onderwijs door de sleutelfiguren – de docenten – versterkt en verbeterd kan worden. Jorna werkt als docent in het VO en heeft een grote passie voor sport in algemene zin.

Jan Willem Eckhardt

Pionier in ruste (14-07-2021)

Jan Willem was een van de pioniers van het eerste uur. Mede dankzij zijn tomeloze energie input werd GeenCijfer van een schets omgezet naar een site. Op 14 juli kregen we te horen dat hij zijn strijd heeft moeten staken en in bijzijn van zijn familie overleden is. Zijn overlijden kwam te vroeg, zelfs voor iemand die vier levens tegelijkertijd heeft geleefd. Jan Willem blijft voor altijd aan GeenCijfer verbonden, het is zijn legacy.